2022/9/28

ASONAM 2011 External Reviewers

Hijbul Alam, Sofia Angeletou, Sam Blasiak, Haiquan Chen, Shumo Chu, Kamalika Das, Pasquale De Meo, Bolin Ding, Huiji Gao, Toader David Gherasim, Robert Görke, Zhouzhou He, Xia Hu, Ioana Hulpus, Andrey Kan, Daisuke Kitayama, Shamanth Kumar, Yi-Horng Lai, Ofrit Lesser, Alex Leung, Yingming Li, Shoude Lin, Lin Liu, Claudia Marinica, Pierre-Nicolas Mougel, Kenta Oku, Yu Peng, Giovanni Ponti, Harald Psaier, Rami Puzis, Kun Qian, Pir Abdul Rasool Queshi, Pir Abdul Rasool Qureshi, Zeehasham Rasheed, Jia Rong Rouff, Ning Ruan, Tanwistha Saha, Marian Scuturici, Anna Stavrianou, Xiaoyuan Su, Jiliang Tang, Mohammad A Tayebi, Ze Tian, Martin Treiber, Shiro Uesugi, Jinlong Wang, Chao-Lin Wu, Yang Xiang, Zhiqiang Xu, Ming Yang, Liangliang Ye, Xiao Yu, Yang Yu, Jianwei Zhang

External Reviewers Toggle navigation IEEE Computer Society Digital Library Jobs Tech News
Resource Center Press Room Advertising About Us IEEE IEEE Computer Society IEEE
Computer Society Digital Library My Subscriptions Magazines Journals Conference Proceedings
Institutional Subscriptions IEEE IEEE Computer Society More Jobs Tech News Resource
Center Press Room Advertising About Us Cart All Advanced Search Conference Cover Image
Download 1.Home 2.Proceedings 3.asonam 2011 External Reviewers 2011, pp. xxviii, DOI
Bookmark: 10.1109/ASONAM.2011.9 Keywords Authors Abstract The conference offers a note
of thanks and lists its reviewers. ASONAM 2011 External Reviewers Hijbul Alam Sofia
Angeletou Sam Blasiak Haiquan Chen Shumo Chu Kamalika Das Pasquale De Meo Bolin Ding
Huiji Gao Toader David Gherasim Robert Görke Zhouzhou He Xia Hu Ioana Hulpus Andrey …